Jelena Milenković

Category: Blog

(M)učenje

Svaki razgovor, svakojaka socio-litanija, svako ogovaranje i svaka javna beseda počinje s tim da su neki siroti ljudi bez: posla, stana, muža/žene, kučeta, mačeta, para i drugara, a završili su to i to na DRŽAVNOM fakultetu (apostrof na „državno“ sa sve dužinom, dugouzlaznim akcentom, znacima porekla i genitivnim znakom, u cilju prenaglašavanja diplome… Pročitaj više

Imamo li srca?

Dugo razmišljam šta je to krucijalno što se izgubilo, pa smo generalno postali skloniji optužbama nego saosećanju, bez obzira na poplavu raznoraznih apela i konstatacija da treba negovati empatiju. Shvatih. Sve, ali sve “primamo k srcu”. Na našu nesreću, uglavnom ono što kažu ili urade ljudi koji nam nisu u neposrednoj okolini, od… Pročitaj više

Podeli