Jelena Milenković

Danas je prisustvo na internetu neophodno za uspeh svakog posla kojim se bavimo. Alatima koji su nam dostupni, možemo dopreti do velikog broja korisnika, bilo da plasiramo informaciju, proizvod ili brendiramo ličnost koja se bavi javnim poslom. Iako u ekspanziji i stalnom razvoju, internet marketing je deo svakog ozbiljnog posla, projekta ili ponude. Integracijom web sajta,  društvenih mreža i elektronske pošte, dolazimo do modela "jedan čovek-jedan segment", pri čemu se pristupa mikromarketingu, što znači da se proizvod ili usluga obraća svakom pojedincu ponaosob. Stvaranjem ovakve interakcije, a prema prethodno kreiranom plamu predstavljanja na internetu, proizvod i konzument ostvaruju ličnu konekciju, te kupovina postaje logična posledica. Zadovoljstvo je obostrano.


Web sajt je najvažniji alat internet marketinga.  

Neophodno je da jasno oslikava prirodu vašeg posla i da posetioci na jednostavan način mogu da se obaveste o sadržajima koje vaša prezentacija nudi. Dizajn samog sajta zavisi od vrste posla kojom se bavite, i afiniteta ciljne grupe kojoj se obraćate. Izgled sajta možemo osmisliti prema vašim sugestijama, a možete biti i opušteni, osmislićemo mi najbolju mogućnost za vas.

S obzirom na to da je upotreba mobilnih telefona za surf na internetu sve češća, potrebno je da sajt bude prilagođen veličinama različitih  uređaja.

Pored dizajniranaj i kreiranja web sajta, neophodno je dobro pozicioniranje na internetu, odnosno

 


Web sajt može biti kreiran različitim programskim jezicima, ali poslednjih godina najčešće se koristi neki od Open Source Content Management System-a (CMS -sistem za upravljanje sadržajem), kao što su WordPress, Joomla, Drupal i drugi.

WordPress je, prema statistici, najkoriščeniji, jer je jednostavan i praktičan.

Podržan PHP-om i My SQL-om, poseduje predložak sistema i plug-in arhitekturu.

Namenjen je i za kreiranje velikih sajtova koji imaju i preko sto web stranica, kao i za manje i jednostavnije web prezentacije.

Besplatan je, lako se instalira, a snalaženje u njemu se uči se brzo i lako.

WordPress ima jednu bitnu karakteristiku: da biste sami menjali sadržaj na svom sajtu, ne treba vam programersko znanje, iako sam sajt za vas kreira programer sa iskustvom, koji vam i kasnije stoji na raspolaganju, kako za ažuriranje (ukoliko ne možete ili ne želite da se sami time bavite), tako i za svaku nepredviđenu situaciju koja zahteva intervenciju programera.

Ako imate potrebu za plasiranjem na internetu, a izvesno je da imate, kontaktirajte nas.

Umemo, hoćemo, možemo!

Kontaktirajte nas, i svaki dogovor je moguć.

 

Podeli